LK1203 Khu đô thị An Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Thẻ: xà lách thuỷ canh